Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste sisältää myös henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaisen rekisteriselosteen tiedot.

Kerromme tässä selosteessa minkälaisia henkilötietoja voimme kerätä sinusta, ja mihin tarkoituksiin voimme tietoja käyttää.

Käyttämällä palvelujamme, verkkosivustoamme tai ottamalla meihin yhteyttä hyväksyt, että käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

1. Rekisterin tiedot

Nimi: RS-Safetyn asiakasrekisteri
Käyttöönottopäivä: 31.03.2021

2. Rekisterinpitäjä

Nimi: Kestilän TB-huoltamo Oy
Y-tunnus: 0933226-3
Postitusosoite: Kestilänraitti 2, 92700 Kestilä
Rekisteriasioita hoitava henkilö: Mika Petteri Karioja, petteri.karioja@teboilkestila.fi

3. Rekisterin käyttötarkoitus

RS-Safetyn verkkokauppa käsittelee henkilötietoja seuraavissa tarkoituksissa:

Asiakasrekisteriä pidämme ainoastaan omaa liiketoimintaamme varten, sekä asiakassuhteen ylläpitoon. Asiakasrekisteri perustuu rekisterinpitäjän ja asiakkaan väliseen sopimukseen, joka syntyy asiakkaan tekemästä verkkokauppatilauksesta tai muusta kaupankäyntiin liittyvästä tapahtumasta.

Joidenkin tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille on välttämätöntä maksu- ja toimitusprosessin toteuttamiseksi. Esimerkiksi toimituksen takaaminen vaatii osoitetietojesi luovuttamisen Matkahuollolle ja mikäli haluat maksaa ostoksesi laskulla tai osamaksulla luottopäätöksen tekeminen vaatii henkilötietojesi luovuttamista laskupalveluntarjoajalle.

4. Rekisterin sisältämät tiedot

Keräämme rekisteriimme seuraavia tietoja:

  • Nimi
  • Osoite
  • Puhelin
  • Sähköposti
  • Ostohistoria (tilatut tuotteet, toimitustavat, maksutavat)

5. Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään vain sen aikaa, kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki vaatii. Näiden raamien sisällä henkilötietojen säilytysajat voivat kuitenkin vaihdella käyttötarkoituksesta ja tilanteesta riippuen.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida. Pyynnön jälkeen tietoa ei enää käytetä tässä selosteessa lueteltuihin tarkoituksiin.

6. Rekisterin suojaus

Rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä. Keräämämme ja käsittelemämme henkilötiedot pidetään luottamuksellisina eikä niitä eistetä muille kuin niitä työssään tarvitseville. Pääsy henkilötietoihin on suojattu asianmukaisesti käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin. Käyttäjiä sitoo salassapitovelvollisuus.

7. Sosiaalisen median liitännäiset

RS-Safetyn verkkosivustolla voi olla linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin sekä ns. sosiaalisen median liitännäisiä (esim. Facebookin yhteisöliitännäisiä).

Sosiaalisen median liitännäisten käyttäminen voi lähettää tunnistettavaa tietoa kyseisille sosiaalisen median palveluntarjoajille. Liitännäisen avatessasi saatat sallia kolmansien osapuolten internetsivujen evästeiden tallentumisen tietokoneellesi, jolloin näiden hallinnoijat voivat seurata sivun käyttöä, mikäli olet kirjautunut kyseisen palveluntarjoajan sosiaaliseen mediaan.

Näihin sivustoilla oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen yksityisyys-, käyttö- ja muita ehtoja. Kellosepänliike R. Sammallahti Ky:llä ei ole määräysvaltaa tällaisiin kolmansien osapuolten internetsivuihin, eikä Kellosepänliike R. Sammallahti Ky ole vastuussa mistään niillä julkaistusta materiaalista tai niiden käytöstä.

Facebookia ja Instagramia käytämme lähinnä yhteydenpitoon nykyisten ja tulevien asiakkaidemme kanssa. Tuomme esille uusia tuotteita yms. ja pyrimme näin parantamaan asiakaspalveluamme.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Kestilän TB-huoltamo Oy on hänestä kerännyt. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa toiselle rekisterinpitäjälle. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen.